De notariele akte

Identiteit van partijen bij een akte

Artikel 11 notariswet laat de notaris ook toe authenticiteit te verlenen aan de akte van partijen die hij niet persoonlijk kent.

Hij zal hun identiteit in dat geval achterhalen door de voorlegging van een identiteitsbewijs te vragen bij het verlijden van de akte.

Naam


Voornamen


Woonplaats


Geboorteplaats


Geboortedatum


Zie ook : Vermelding van partijen in een notariele akte