De ondertekenende partijen

In 2007 werd aan artikel 11 notariswet (Wetsgeschiedenis) het woord ondertekendende toegevoegd voorafgaand aan partijen.

Daarmee is voortaan vereist dat de notaris de identiteit waarmerkt van de personen die de akte ondertekenen als volgt:

De naam,

voornamen,

plaats en datum van geboorte


en woonplaats

De ondertekenende partij kan een volmachtdrager zijn of de vertegenwoordiger van een rechtspersoon, en daarmee geen partij bij de akte zijn in de strikte betekenis.

De notaris moet de identiteit van de ondertekenende partijen bevestigen in de akte ingevolge artikel 11 notariswet dat de notaris bovendien ook nog de verplichting oplegt om de bewijskrachtige identiteitsbewijzen te vermelden op basis waarvan hij de identiteit van de ondertekendende partijen bevestigt.


Notariele akte in 2007  : Topics - dialogen - clausules