Titel I. - Notarissen en notariële akten (art. 1 - 30)

Afdeling II. - Akten en vorm van de akten; minuten, grossen, uitgiften en repertoria.

Art. 11 notariswet anno 2007:

De naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en woonplaats van de ondertekenende partijen moeten de notaris bekend zijn of hem worden aangetoond met in de akte te vermelden bewijskrachtige identiteitsbewijzen of hem in de akte worden geattesteerd door twee hem bekende personen, die de vereiste hoedanigheid bezitten om instrumentair getuige te zijn.

Rechtsleer

2007 : notariele clausules : Bevestiging van de identiteit

2007 : Wijzigingen aan de notariswet

2006 : Identiteit van partijen bij een akte