Titel I. - Notarissen en notariële akten (art. 1 - 30)

Afdeling II. - Akten en vorm van de akten; minuten, grossen, uitgiften en repertoria.

Art. 11 notariswet anno 2007:

De naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en woonplaats van de ondertekenende partijen moeten de notaris bekend zijn of hem worden aangetoond met in de akte te vermelden bewijskrachtige identiteitsbewijzen of hem in de akte worden geattesteerd door twee hem bekende personen, die de vereiste hoedanigheid bezitten om instrumentair getuige te zijn.


Wetsgeschiedenis
- Zoals vervangen bij artikel 4 van de wet van 1 maart 2007.


- Vorige versie:
De namen, de voornamen en de woonplaats van de partijen moeten de notaris bekend zijn of hem worden aangetoond met in de akte te vermelden bewijskrachtige identiteitsbewijzen of hem in de akte worden geattesteerd door twee hem bekende personen die de vereiste hoedanigheid bezitten om instrumentair getuige te zijn.

Zoals gewijzigd bij art. 8 W. 4 mei 1999 (B.S., 1 oktober 1999), met ingang van 1 januari 2000 (art. 58, lid 1).

- Voorgaannde versie:
De naam, het beroep of de maatschappelijke betrekking en de woonplaats van de partijen moeten de notaris bekend zijn of hem in de akte worden bevestigd door twee hem bekende personen die aan de vereisten voldoen om instrumentair getuige te zijn.

Zoals vervangen bij enig art. W. 16 december 1922 (B.S., 22 december 1922)