Titel I. - Notarissen en notariële akten (art. 1 - 30)

Afdeling II. - Akten en vorm van de akten; minuten, grossen, uitgiften en repertoria.

Artikel 12 par. 1 notariswet vanaf 2007:

Alle akten vermelden de naam, de gebruikelijke voornaam en de standplaats van de notaris die ze opmaakt. Een geassocieerde notaris vermeldt deze hoedanigheid en de zetel van de vennootschap in plaats van zijn standplaats. De partijen worden in de akte vermeld met hun naam, gevolgd door de voornamen, plaats en datum van geboorte en hun woonplaats. Ingeval de waarmerking op basis van de identiteitskaart gebeurt, volstaan de eerste twee voornamen in de plaats van de opname van alle voornamen. De voornamen worden vermeld in de volgorde waarin zij voorkomen in het stuk op grond waarvan de identificatie is gebeurd.

Rechtsleer

2007 : Wijzigingen aan de notariswet

2006 : Identiteit van partijen in een akte