Nieuwe regels voor vermelding van partijen in de akte

De notariswetDe hypotheekwet

Zowel artikel 11 als artikel 12 notariswet werden aangepast.

Artikel 11 notariswet

De identiteitsbevestiging:
- Het bekend zijn van een partij
- Waarmerking identiteit (verwijzing naar een document en de juiste overschijving ervan bevestigen).

Artikel 12 par. 1 notariswet
De vermelding van partijen: uniformiteit (uitgezonderd voor de getuigen)
Notarieel recht