Nieuwe regels voor vermelding van partijen in de akte

De notariswetDe hypotheekwet

Artikel 139 en 140 hypotheekwet werden aangepast.

Artikel 139 hypotheekwet
Vermelding van natuurlijke personen

Artikel 140 hypotheekwet
Vermelding van rechtspersonen

Notarieel recht