De notaris en de identiteit van de partijen

 

Notariswet

Familienaam, voornamen en woonplaats van partijen in de akte moeten in de akte vermeld worden door de notaris. De notaris moet ik alle akten de naam, voornamen en woonplaats van partijen vermelden.

Witwaswet

De notaris zal een kopij van de identiteitskaart bijhouden in het dossier in het kader van de witwaswetgeving. Hij zal dit 5 jaar moeten bijhouden.

Hypotheekwet

speciale vereisten betreffende akten die worden bekendgemaakt op het hypotheekkantoor

b) Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de Hypotheekwet, bevestigt de notaris op zicht van de uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand dat de namen, voornamen, datum en plaats van geboorte van de partijen overeenkomen met onderhavige vermelding.

 

Naast verplichtingen met betrekking tot de identiteit van de partijen bij een akte heeft de notaris ook verplichtingen inzake de identificatie van partijen.