De notaris moet de partijen die voor hem verschijnen vereenzelfvigen

Hij zal nagaan of de persoon die voor hem verschijnt ook werkelijk de persoon is die deze beweert te zijn.

Hoe gaat de notaris daarbij tewerk?

1. Ofwel kent hij de persoon in kwestie persoonlijk.

2. Ofwel zal het voorleggen van een bewijskrachtig stuk met foto door de persoon in kwestie voldoende zijn. Dit is vaak het geval. De notaris vraagt aan de partijen in een akte om hem hun identiteitskaart te laten zien. Ook een reispas kan volstaan.

3. Ofwel zullen 2 getuigen verklaren dat ze de persoon in kwestie kennen.

>> volgende pagina >>

Over de notaris in Belgie:

cash

ereloon