Inhouding van bedrijfsvoorheffing door de notaris

Inhouding bedrijfsvoorheffing op onroerende meerwaarden, verwezenlijkt door niet-inwoners
Wetboek inkomstenbelasting: artikel 272 - artikel 270, 5 - artikel 412bis


Ook inzake meerwaardebelasting is de notaris in een aantal gevallen verplicht tot inhouding.

Ficaal recht 2007 : topicsdialogenclausules