schuldeiser
Directe belastingen >> Wetgeving >> Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 >> WIB 92 - aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007)

Afdeling IV : Aansprakelijkheid en plichten van sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen

Artikel 436 WIB 

De inschrijvingen genomen na de in artikel 435, § 3, eerste lid, bedoelde termijn, of tot zekerheid van belastingen die niet overeenkomstig artikel 434 werden ter kennis gegeven, kunnen niet worden ingeroepen tegen de hypothecaire schuldeisers, noch tegen de verkrijger die handlichting ervan zal kunnen vorderen.

----------------------------------------
Art. 436 :    

    * art. 436 is van toepassing met ingang vanaf 01.03.2007. (Art. 4, KB 25.02.2007) B.S. 28.02.2007
      
    * art. 436 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 327, WIB; Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992