De koop akte
Directe belastingen >> Wetgeving >> Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 >> WIB 92 - aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007)

Afdeling IV : Aansprakelijkheid en plichten van sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen

Artikel 437 WIB 

De aansprakelijkheid door de notaris opgelopen krachtens de artikelen 433 en 435 gaat, naar het geval, de waarde van het vervreemde goed of het bedrag van de hypothecaire inschrijving, na aftrek van de sommen en waarden waarop in zijn handen beslag onder derden werd gelegd, niet te boven.

----------------------------------------
Art. 437 :    

    * art. 437 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 328, WIB; Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992