De koop akte
Directe belastingen >> Wetgeving >> Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 >> WIB 92 - aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007)

Afdeling IV : Aansprakelijkheid en plichten van sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen

Artikel 438 WIB 

De in de artikelen 433 en 435 bedoelde berichten en inlichtingen dienen opgemaakt te worden overeenkomstig de door de Minister van Financiën bepaalde modellen.

----------------------------------------
Art. 438 :    

    * art. 438 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 329, WIB; Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992