De koop akte
Directe belastingen >> Wetgeving >> Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 >> WIB 92 - aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007)

Afdeling IV : Aansprakelijkheid en plichten van sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen

Artikel 439 WIB 

De artikelen 433 tot 438 zijn van toepassing op elke persoon die bevoegd is om de authenticiteit te verlenen aan de in artikel 433 bedoelde akten.

----------------------------------------
Art. 439 :    

    * art. 439 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 330, WIB; Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992