De koop akte
Directe belastingen >> Wetgeving >> Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 >> WIB 92 - aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007)

Afdeling IV : Aansprakelijkheid en plichten van sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen

Artikel 440 WIB 

Met het akkoord van de belastingschuldige zijn de banken onderworpen aan de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de ondernemingen onderworpen aan het koninklijk besluit nr. 225 van 7 januari 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de controle op de ondernemingen van hypothecaire leningen, zomede de hypotheekondernemingen onderworpen aan de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, gemachtigd het in artikel 433 bedoelde bericht toe te sturen en bekwaam om de in artikel 434 bedoelde kennisgeving te ontvangen.

   De afgifte van een attest door die instellingen aan de notaris betreffende de verzending van het bericht en het gevolg daaraan door de ontvangers gegeven, stelt de aansprakelijkheid van die instellingen in de plaats van die van de notaris.

----------------------------------------
Art. 440 :    

    * art. 440, 1e lid, is van toepassing : - wat de banken betreft : vanaf 19.04.1993; - wat de hypotheekondernemingen betreft : vanaf 01.01.1993; - voor het overige : vanaf 25.01.1999. (Art. 49, W 22.12.1998) B.S. 15.01.1999
    * art. 440 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 331, WIB; Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992