Directe belastingen >> Wetgeving >> Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 >> WIB 92 - aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007) : Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen

Rechten en voorrechten van de Schatkist inzake invordering

Afdeling IV : Aansprakelijkheid en plichten van sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen

Artikel 433 : De notaris moet een fiscale notificatie doen

Artikel 434 : reactie van de ontvanger

Artikel 435 : reactie van de ontvanger

Artikel 436 : hypothecaire inschrijvingen na termijn

Artikel 437 : bedrag aansprakelijkheid notaris

Artikel 438 : modellen

Artikel 439 : elke persoon die bevoegd is om de authenticiteit te verlenen

Artikel 440 : banken

Artikel 441 : buitenlandse akte

Artikel 442 : openbare verkoping van roerende goederen

Artikel 442bis : overdracht van een handelszaak

Artikel 442ter : verkoop van kasgeldvennootschappen

Artikel 442quater :