De notaris en de inning van de inkomstenbelasting Belgie

This page in English. 2007

Bij de vervreemding van een onroerend goed moet de notaris een fiscale notificatie verrichten .

Ook bij de hypothecaire aanwending van een onroerend goed moet de notaris een fiscale notificatie verrichten .

Vanaf eind 2004 zullen de notarissen allemaal hun fiscale notificaties via hun computer uitvoeren door het plaatsen van een electronische handtekening .

Soms moet de notaris zorgen voor de inhouding van bedrijfsvoorheffing .

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.