Notarieel erfrecht

De erfgenamen en hun rechten

Erfkeuze

Bedingen over niet opengevallen nalatenschap

Ouderlijke boedelverdeling

Akte van bekendheid

Giften - Algemene bepalingen

Schenkingen

Testamenten - Vormvoorschriften

Modellen met commentaar

Testamenten - Algemene rechtsleer

Registratierechten en B.T.W. - Verdelingen en overdrachten tussen mede-eigenaars

Registratierechten - Schenkingen tussen levenden
2747.com / law /

contact

Notarieel recht

Familiaal vermogensrecht

Registratierechten

Burgerlijk recht

Notarieel familierecht

Successierechten