Leuvense Notariele Geschriften 2001

Deel 1

Beslag en rangregeling / Saisie et ordre

I. Onroerend beslag - faillissement
1. Algemeen - Duur van het beslag - Aanstelling notaris
2. Derdenverzet - Hoger beroep - Stopzetting procedure - Actio pauliana
3. Faillissement - Gerechtelijk akkoord - Collectieve schuldenregeling
4. Beslag op goederen van de huwgemeenschap
5. Beslag op onverdeeldheid
6. Overlijden van de beslagene/toegewezen koper - Onbeheerde nalatenschap
7. "saisie sur saisie ne vaut"
8. Niet-tegenwerpelijkheid t.g.v. uitvoerend/bewarend beslag - Verkoop uit de hand
9. Indeplaatstelling
10. Verkoopsvoorwaarden - Verzet tegen lastenkohier - Hemeenmaking beslagprocedure
11. Huurtoestand - Bezoekregeling
12. Zitdag(en) openbare verkoop
13. Weigering van biedingen - Aanwezigheid van vervolgende schuldeiser bij toewijzing
14. Toewijzing na hoger bod - Commandverklaring
15. Rouwkoop
16. FaillissementII. Rangregeling

1. Algemeen
2. Persoon van de beslagene: A. Minderjarige B. Echtgenoot C. Borgsteller
3. Gevolgen van de overschrijving van het bevel en het beslag: niet tegenwerpelijkheid van daden van beschikking verricht na het bevel en het beslag (art. 1577 Ger.W.)
4. Samenloop
5. Procedure
6. Varia
7. Rangregeling en faillissement

Deel 2

Actualia Vennootschaprecht

1. De vennootschap in oprichting
Handelingen aangegaan namens een vennootschap in oprichting


2. Raad van bestuur - vertegenwoordiging


3. Kapitaalverhoging en kapitaalvermindering
Aflossing van het kapitaal in NV, BVBA en CVBA "revisited"


4. Verkrijging van eigen aandelen
Vennootschapsrechtelijke krachtlijnen
Fiscale gevolgen


5. Rechtspersonenrecht
Grepen uit de notariele praktijk


Instituut voor Notarieel Recht

K.U. Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid
Leuvense Notariele Geschriften: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007