Leuvense Notariele Geschriften 2002

Deel 3

Administratief recht en het notariaat

Diverse voorkooprechten in het notariaat: een kluwen


Fiscaal recht
actualiteit inzake directe belastingen

Een terugblik op 5 jaar registratierecht voor de notariele praktijk


Gerechtelijk recht
e notariele toepassing van de artikelen 14 tot 23 W. 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal besland van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het gerechtelijk wetboek


Agragisch recht
Actualiteiten inzake het agrarisch recht


Instituut voor Notarieel Recht

K.U. Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid
Leuvense Notariele Geschriften: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007