Een terugblik op 5 jaar registratierecht voor de notariele praktijk

Verkopen
Klein beschrijf

Basisakte


Opstal
Afstand achteraf en vergoeding voor gebouwen

Leningen
Meerdere waarborgen

Vennootschappen
Inbreng woning - Zetelverplaatsing

Echtscheidingen
Opschortende voorwaarde van echtscheiding - Terugneming ingebracht onroerened goed bij echtscheiding - Aankoop onroerend goed

Schenkingen
Schenking van aandelen familieonderneming - Afstand van vruchtgebruik (indirecte schenking)

Verdelingen
Het fraudebestrijdend artikel 113 W. Reg.
Notarieel fiscaal recht