Actualiteit izake directe belastingen

Fiscale notificaties
Verzenden van fiscale notificaties ten aanzien van gehuwden - Gevolgen van fiscale notificaties - Notariele aansprakelijkheid

Wijzigingen aan de belastingvermindering voor kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen


De wetgeving aangaande de registratie van aannemers
Toepassingsgebied - Relatie opdrachtgever-aannemer - Relatie aannemer-onderaannemer - Clausules in de notariele akte

Korting op de personenbelasting in het Vlaamse gewest

De revalorisatiecoefficient voor de kadastrale inkomen

De Vlaamse krottaks


Enkele bedingen in notariele akten van verkoop van onroerend goed
Met betrekking tot de verschuldigdheid van de onroerende voorheffing - Inzake formulering van de betaligswijze van de verkoopprijs


Notarieel fiscaal recht