Leuvense Notariele Geschriften 2003

Deel 4

Actualia Familiaal vermogensrecht

Huwelijkscontracten: scheiding van goederen met toeters en bellen

Contracten tussen ongehuwd samenwonenden:

A. Stand van zaken van het beding van aanwas en andere contracten tussen samenwonenden

B. De redactie van een samenlevingsovereenkomst (wettelijke samenwoning)


Actualisering van clausules in de eot-regelingsakte
:

A. Le regelement transactionel

B. De familierechtelijke overeenkomsten voorafgaand aan echtscheiding door onderlinge toestemming


Knelpunten inzake gerechtelijke vereffening en verdeling
:

A. Gerechtelijke vereffening vanuit de praktijk

B. Over tussengeschillen en deelakkoorden


Het notarieel testament:

A. Het testament en de notaris praktisch bekeken

B. Het gebeuren rond het notarieel testament


Een adequate regeling voor gehandicapte kinderen
:

A.  Hoe financieel zorgen voor een mentaal gehandicapt kind na het overlijden van de ouders. Enkele (bijkomende) suggesties.

B. De planning van nalatenschappen van de ouders van een gehandicapt kind

Instituut voor Notarieel Recht

K.U. Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid
Leuvense Notariele Geschriften: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007