Leuvense Notariele Geschriften 2004

Deel 5

1. Aandachtspunten bij het tot stand komen van een geldige koop

2. Notariele aansprakelijkheid bij de koopakte

3. Nieuwe accidenten bij de wet Breyne

4. De vrijwillige openbare verkoop

5. Praktische aspecten bij de openbare verkoop

6. Huurechtelijke bloemlezing voor de notariele praktijk

7. Praktische gevallen inzake huur

8. Volmacht tot hypotheekvestiging en onherroepelijke hypothecaire volmacht

9. Verbintenissenrecht en notariele praktijk

10. Volmacht of sterkmaking


Deel 6

Vennootschappen en rechtspersonen: Stand van zaken

1. De nieuwe wetgevig voor VRW's en IVZW's

2. De private stiching: een nieuwe uitdaging door het notariaat

3. Nieuwe fiscale aandachtspunten bij rechtspersonen

4. Het rekeningenstelsel voor notarissen

5. Corporate governance vertaald in statutaire clausules

6. Vennootschapsvormen naat belgisch vennootschapsrecht: l'embarras du choix?

7. Aandelen bij overlijden

8. Aandelen bij echtscheiding

Instituut voor Notarieel Recht

K.U. Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid
Leuvense Notariele Geschriften: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007