Leuvense Notariele Geschriften 2005

Deel 7

Notariele nieuwigheden 2004-2005

Preventieve en repressieve witwaswetgeving, mede voor de notaris.

De nieuwe ipr-codex voor de notaris:
Inleiding tot de codex ip
Familiaal vermogensrecht in de codex IPR

Actuele ontwikkelingen inzake notarieel procesrecht:
verzegeling, boedelbeschrijving, vereffening en verdeling

Deontologische verhoudingen tussen notarissen

Recente ontwikkelingen binnen het notarieel bestuursrecht

Schenkings- en successierechten in Vlaanderen en Brussel

Hypothecair krediet. Recente evoluties met betrekking tot notariele kredietakten.

Instituut voor Notarieel Recht

K.U. Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid
Leuvense Notariele Geschriften: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007