Hypothecair krediet. Recente evoluties met betrekking tot de notariele kredietakten.

Overzicht van kredietwetgeving
De wet op het hypothecaire krediet - De wet op het consumentenkrediet - De rentelening (BW) - De conventionele hypotheek - Het pand op de handelszaak

Recente nieuwe wetgeving
De nieuwe regeling inzake de veranderlijke rentevoet bij hypothecaire krediet - De wijziging van het toepassingsgebied van de wet op het hypothecair krediet - De gevolgen van de introductie van de positieve kredietcentrale voor het hypothecair krediet - Het sluiten van een overeenkomst van consumentenkrediet bij notariele akte

Enkele aandachtspunten bij het verlijden van de notariele akte van hypothecair kredietDe verplichte poging tot minnelijke schikking


De verhuring van het gehypothekeerde goed: tegenwerpelijkheiud van de huur aan de hypothecaire schuldeiser (de kredietgever)


Notarieel contractenrecht