Oude dagregelingen in de notariele praktijk

Extrapatromoniale testamentaire beschikkingen

Bepalingen inzake de lijkbezorging

Wegnemen en transplanteren van organen

Aanduiden van een testamentaire voogd

De testamentuitvoerder

EuthanasieVoorlopig bewind - verklaring van voorkeur


Globale akte inzake oude dagregelingen