Leuvense Notariele Geschriften 2007

Deel 9

27 oktober 2006
De deontologische code
Erelonen

27 november 2006
Ruimtelijke Ordening in het visie
Bemiddelingsbeding

5 maart 2007
Fiscale blikvangers voor de notaris: over directe belastingen, registratie- en successierechten
Het nieuwe afstammingsrecht

4 juni 2007
Liber Amicorum Professor Johan Verstraete

Instituut voor Notarieel Recht

K.U. Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid
Leuvense Notariele Geschriften: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

Het notariaat in 2007 : Tijdschrift - Maandblad - Rechtskronieken - Vorming