Van een gezamenlijk tot een gemeenschappelijk goed

Over de inbreng in gemeenschap van goederen en rechten die reeds in onverdeeldheid waren tussen de verloofden

Inbreng in de huwelijksgemeenschap: ook al stelt men de eigendomsoverdracht uit, de rechten die verloofden hebben, zullen eigen goederen zijn, behoudens inbreng in gemeenschap.

Inbreng van schulden en artikel 1452 alinea 2 BW

Het recht van terugname versus preferentiele overname

Verval van voordelen ingevolge artikel 299 BW

Verblijvingsbedingen en het plafond van artikel 1464, tweede lid BW

Notarieel familierecht