Bewindsclausule

Hoe een bewind inlassen in een schenking of testament?

Is een bewindsclausule rechtsgeldig?
- Is een bewindsclausule een ontoelaatbaar vervreemdingsverbod? Nee.
- Is een bewindsclausule een ontoelaatbare extralegale voogdij? Nee.
- Is een bewindsclausule in strijd met de numerus clausus inzake zakelijke rechten? Nee.
- Is een bewindsclausule een ongeldig mandaat post mortem? Nee.
- Is een bewindscausule strijdig met de reserve? Nee.
...
Besluit
Het meerderjarigenbewind en het minderjarigenbewind beantwoorden aan een maatschappelijke behoefte.
Wat het meerderjarigenbewind betreft besluit de meerderheid tot rechtsgeldigheid.


Notarieel familierecht