Het strafbeding en de alternatieve beschikking in een testament

Clausules: Strafbeding - Alternatieve beschikking

Geldigheid: Strafbeding - Alternatieve beschikking
De testator kan vrij over het beschikbaar deel van zijn nalatenschap beschikking.
Geldigheid hoofdbeschikking (openbare orde en goede zeden)

Uitwerking en gevolgen: Strafbeding - Alternatieve beschikking
Duidelijkheid van de beschikking

Notarieel familierecht