Ereloon. Onbekend en toch bemind

Grondslag van het ereloon - Ereloon per akte - Verbintenissen onder opschortende voorwaarde - Onbekende erelonen

Het ereloon beperkt zich tot de activiteiten van de notaris als openbaar ambtenaar.

Het ereloon dekt het 'werk' , maar niet de kosten.
Notarieel recht