Ruimtelijke ordening in het vizier

Het verder naast elkaar bestaan van twee wetgevingen in het Vlaamse Gewest

Plannen
Ruimtelijke structuurplannen - Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Vergunningen
Het plannen- en vergunningenregister - De stedenbouwkundige vergunning

Afzonderlijke akte wanneer er een herstelmaatregel op een onroerend goed rust

Strafsancties en herstelmaatregelen
Strafsancties: strafbaar in stand houden - overtredingen van gewestplannen - bevoegdheid van de rechter met betrekking tot de herstelmaatregel

Bedingen

Notarieel bestuursrecht