De notariele instellingen

Nationale Kamer van notarissen

Men zou deze Nationale Kamer het "parlement van het notariaat" kunnen noemen

Notariele stage, boekhouding

 

Provinciale Kamers

De Provinciale Kamers zijn de lokale draaischijven van het notariaat

 

Benoemingscommissies voor het notariaat

Men zou hen de 'Hoge raad voor het notariaat' kunnen noemen: Examen

 

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Bij de oprichtingsvergadering bepalen de stichters van de vereniging de doelstelling van het nieuwe orgaan : "de rechten en belangen van het notariaat in alle omstandigheden vrijwaren"

 

Gemeenschapsraden

De structuur van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat is vergelijkbaar met die van de Belgische staat. De taalgemeenschappen hebben elk hun eigen bevoegdheden die worden waargenomen door de Gemeenschapsraden

 

Verzekeringen van het notariaat

Deze instelling is gespecialiseerd in de verzekering van risico's verbonden aan de uitoefening van het notarisambt

 

Sociale instellingen

Een aantal sociale diensten die de notarissen bijstaan om hun verplichtingen als werkgever na te komen

 

NotariŽle Zekerheid

De NotariŽle Zekerheid is een solidariteitsfonds in de vorm van een VZW

 

Notarieel Fonds

 

2747.com / law / notary / institution

contact

Notarieel recht

Burgerlijk recht

Vennootschappenrecht

Notariele deontologie

Het opstellen van notariele akten

Notarieel gerechtelijk privaatrecht