Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Deel 4. - Burgerlijke rechtspleging - Boek 4. - Bijzondere rechtsplegingen

Hoofdstuk VI. - Verdeling en veiling van onverdeelde goederen: Afdeling II. - Gerechtelijke verdeling

Art. 1212 Belgisch Gerechtelijk Wetboek anno 2006:

Indien de roerende en onroerende goederen niet openbaar worden verkocht heeft de optredende notaris naar wie de partijen verwezen zijn opdracht de boedelbeschrijving te verrichten, de rekeningen op te maken die de deelgenoten elkaar verschuldigd mochten zijn, de algemene massa te vormen, de kavels samen te stellen en de afrekening te doen die met elk van de deelgenoten moet worden gedaan.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

De noodzaak van een boedelbeschrijving

Partijen kunnen aan de notaris verklaren dat zij wensen af te zien van het opmaken van een inventaris. Inzake ontbinding van het wettelijk stelsel voorziet artikel 1428 BW het gevolg hiervan.

1967-2006

Al 30 jaar is het artikel 1212 Ger.W. ongewijzigd bebleven.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht