verdeling
Belgisch Gerechtelijk Wetboek: Burgerlijke rechtsplegingBijzondere rechtsplegingen
Hoofdstuk II. Boedelbeschrijving

Artikel 1178
 

Het recht om de notaris te kiezen behoort aan de personen samen, die de boedelbeschrijving vorderen.

Komen zij niet tot overeenstemming dan wijst de vrederechter de notaris aan.

Indien de rechter bevel of machtiging tot boedelbeschrijving geeft, wijst hij de notaris aan die ze zal opmaken.

Commentaar