verdeling
Belgisch Gerechtelijk Wetboek: Burgerlijke rechtsplegingBijzondere rechtsplegingen
Hoofdstuk II. Boedelbeschrijving

Artikel 1182

De boedelbeschrijving geschiedt in de plaatsen waar de te beschrijven voorwerpen zich bevinden.

Boedelbeschrijving op grond van verklaringen is alleen dan geoorloofd wanneer zij niet anders kan worden verricht.