Verzegeling - Boedelbeschrijving - Vereffening en verdeling

Boedelbeschrijving

Principes


Eed en meineed
Artikel 1183, 11° Ger. W.
Eedformule: er zijn geen sacramentele bewoordingen voorgeschreven
Eedaflegging - Meineed: begrip en draagwijdte - Dading en meineed - Verduistering

Bewaring


Dwangsom


Notarieel gerechtelijk privaatrecht