De Boedelbeschrijving

De notaris maakt de boedelbeschrijving

Art. 1175 Ger. W.

Aanmaning: versie sinds 1968, sinds 2003

1. Wie een vermogen samen met anderen heeft ingevolge huwelijk of nalatenschap kan de notaris verzoeken een inventaris van dat vermogen op te stellen.

De eedaflegging: kan een partij gedwongen worden de eed af te leggen?

Aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving.

 

2747.com / law / notary / inventory

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht