Obligaties, aandelen, waardepapieren

Kasbon, obligatie, ...

De notaris moet binnen de drie maanden na ontvangst een kasbon op een rubriekrekening plaatsten.

bron: artikel 34bis Ventosewet

Juweel, edelsteeen, ...

Juwelen kunnen na ontvangst niet op een rubriekrekening geplaatst worden, vermits het noch om een titel, noch om een effect aan toonder gaat. De notaris moet een ontvangstbewijs overhandigen (dat niet aan een bepaalde vorm of inhoud moet beantwoorden) dat de ontvangst en de nederlegging van de edelsteen erkent.