Eens de akte verleden is ... hoe verloopt de definitieve verwerking dan?

In het registratieboekje wordt hij ingeschreven en daarbij krijgt hij een repertorium nummer. Het vermoedelijke bedrag der registratierechten wordt in potlood ingeschreven.

Eens de akten van de registratie terug zijn, moet het bedrag in de stempel van de registratie vergeleken worden met het bedrag dat in potlood in het registratieboekje vermeld staat. Het bedrag dat op de stempel van de registratie staat wordt vervolgens in inkt in het registratieboekje ingeschreven. Indien dat bedrag fout zou zijn, dient men eventueel tot betwisting over te gaan.

Eens het registratieboekje correct is ingevuld in inkt en men dus de juiste rekening van de registratierechten heeft, dient men nog de aktekosten in te boeken.

Belgie