Waar legt men alles op kantoor?

1. Er is een kaft registratie. Daar zit alles in dat van en naar het registratiekantoor moet.

2. Er is een kaft "te maken afschriften". De meeste akten die van de registratie terugkomen belanden in deze kaft.

3. Er is een kaft met de minuten. Daarin komen de akten waarvan reeds een afschrift is gemaakt. In deze kaft worden de akten gelegd volgens repertorium nummer. Later zullen deze akten ingebonden worden.

4. Er is een kaft minuten andere notarissen. Daarop moet duidelijk vermeld worden: "alvorens een minuut van een aandere notaris aan hem te geven, moet er voor het eigen kantoor een kopij van de gereistreerde akte worden gemaakt". Op deze manier kan men beter een overzicht bewaren van de ambtsverleningen, en moet men de collega niet storen als men inlichtingen nodig heeft uit de akte.

5. Er is een kaft met gewone kopij van de minuten van andere notarissen waarvoor op het eigen kantoor alle werd werd verricht.

Belgie