Tijdschriften voor notarissen in 1999

TPR Overzicht van rechtspraak Giften (1993-1998), vanaf p.779

Januari

Tijdschrift voor notarissen

Notarius
- Het wettelijk samenwonen: wet van 23 november 1998, p. 18-25. (C. De Busschere)

Februari

Tijdschrift voor notarissen

Notarieel Fiscaal Maandblad
- Het recht van voorkoop in de pachtwet, de ruilverkaveling, de vlaamse wooncode, het decreet op het natuurbehoud of conventionele context of ... verscheidenheid in eenheid? (Patrick Van Hoestenberghe, Filip Logghe)

Maart

Tijdschrift voor notarissen

Notarieel Fiscaal Maandblad

April

Tijdschrift voor notarissen

Notarieel Fiscaal Maandblad

Mei

Tijdschrift voor notarissen

Notarieel Fiscaal Maandblad

Juni

Tijdschrift voor notarissen

Notarieel Fiscaal Maandblad

Juli

Tijdschrift voor notarissen

Notarieel Fiscaal Maandblad

Augustus

Tijdschrift voor notarissen

Notarieel Fiscaal Maandblad

September

Tijdschrift voor notarissen

Notarieel Fiscaal Maandblad

Oktober

Tijdschrift voor notarissen

Notarieel Fiscaal Maandblad

November

Tijdschrift voor notarissen

Notarieel Fiscaal Maandblad

December

Tijdschrift voor notarissen

Notarieel Fiscaal Maandblad

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Notarieel recht

Vennootschapsrecht

Burgerlijk recht

Fiscaal recht