Territoriale bevoegdheid van de notaris

De notaris is bevoegd binnen het gerechtelijk arrondissement van zijn standplaats.

Bij zijn benoeming wordt de notaris een bepaalde standplaats toegewezen.

In alle akten die de notaris verlijdt moet hij (op straffe van nietigheid van de akte) de plaats vermelden waar de akte verleden is.

 

2747.com / law / notary / jurisdiction intlawforum.jpg (18452 bytes)

contact

Notarieel recht

Familiaal vermogensrecht

Burgerlijk recht

Het opstellen van notariele akten

Notarieel fiscaal recht

Notarieel vennootschapsrecht

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Notariele deontologie