Notariele inrichting en deontologie

Beroep - Akte - Notaris - Beroepsorganisatie - Notariskantoor - Deontologie - Aansprakelijkheid

Personen in de akte
Notaris - Partijen - Getuigen

Inhoud van de akte
Verplichte vermeldingen - Verboden vermeldingen

Formele vereisten
Lezing - Verzending - Renvooi - Overschrijvingen - Tussenregels - Bijvoegingen - Datum akte - Sommen

Bijlagen
Bijlage - Neerlegging onder minuut - Verwijzing

Bewijskracht
Uitvoerbare kracht
Formaliteiten
Repertorium - Bewaring - Mededeling - Afschriften

Notarieel recht