Notarieel wetboek

Publiek recht - Burgerlijk Recht - Gerechtelijk recht en notariaat - Rechtspersonen, economisch en financieel recht - Fiscaal recht - Internationaal privaatrecht

Publiek recht

Basiswetgeving

Decreet van 18 mei houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DORO)

Stedenbouwwet in Vlaanderen (1996)

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Bijzondere wetgeving chronologisch

1995

Vlaamse Bodemsaneringsdecreet

1986

Orgaantransplantatiewet

1984

Wetboek van de Belgische nationaliteit

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht