Wetgeving in verband met het notariaat

'De notariswet', laatst gewijzigd door de wet van 4 mei 1999 en aangevuld op zelfde datum.

Organisatie notariele boekhouding en het toezicht daarop .