De notariele aansprakelijkheid

 

2747.com / law / notary / liablilty

contact

Burgerlijk recht Het opstellen van notariele akten

Registratierechten

Er zijn bijzondere verjaringstermijnen voorzien.