Notarieel gerechtelijk privaatrecht

De procedure van de gerechtelijke verdeling

Aanstelling van de notaris-vereffenaar - Diverse stadia in de gerechtelijke verdeling

Gerechtelijk mandaat

Aanvaarding van de opdracht

Vereiste van strikte onpartijdigheid van de aangestelde notaris

De notaris-vereffenaar controlleert zijn bevoegdheid

De boedelnotaris beschikt over alle bijkomende bevoegdheden om zijn opdracht naar behroen te kunnen vervullen

De notaris-vertegenwoordiger


De notaris-raadgever