Notarieel gerechtelijk privaatrecht

De procedure van de gerechtelijke verdeling

Aanstelling van de notaris-vereffenaar - Diverse stadia in de gerechtelijke verdeling

Proces verbaal van openning van werkzaamheden


Tussengeschillen


Staat van vereffening


Proces-verbaal van zwarigheden